Ông Troussier bó tay trước bài tủ của Iraq, HLV Kim Sang-sik gặp thách thức lớn