7 năm sau ly hôn, tôi trở thành nhân tình của chồng cũ và thấy đời bế tắc