789BET-4 người trong một gia đình bị thảm sát ở Quảng Ngãi: Do mâu thuẫn đất đai